Vay ngân hàng 1 tỷ đồng phải trả bao nhiêu lãi mỗi tháng?

Mức lãi suất tại mỗi ngân hàng là yếu tố quyết định số tiền lãi khách hàng phải trả hàng tháng khi vay 1 tỷ đồng. Nhiều người nghĩ đến vay ngân hàng vì khả năng cung cấp vốn lớn và các chương trình ưu đãi lãi suất, nhưng vay khoản tiền 1 tỷ thường phù hợp với hình thức vay thế chấp. Để vay được 1 tỷ đồng tại ngân hàng, khách hàng cần đáp ứng các điều kiện như: công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh thành có chi nhánh ngân hàng muốn vay, có thu nhập ổn định, tài sản đảm bảo hợp pháp, không có nợ xấu tại bất kỳ ngân hàng hay tổ chức tín dụng nào, và có đăng ký kinh doanh phù hợp theo quy định của pháp luật. Mỗi ngân hàng có mức lãi suất cho vay khác nhau, và công thức tính lãi vay 1 tỷ đồng là: Tiền gốc mỗi tháng là 8.333.333 đồng, số tiền lãi tháng đầu tiên phải trả là 1 tỷ X 7,3%/12 6.083.333 đồng.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/vay-ngan-hang-1-ty-dong-phai-tra-bao-nhieu-lai-moi-thang-188231119184604504.chn