Vay ngân hàng 500 triệu đồng phải trả bao nhiêu lãi mỗi tháng?

Ngân hàng hiện đang áp dụng hai cách tính lãi suất phổ biến là tính lãi theo dư nợ giảm dần và tính lãi theo dư nợ ban đầu.
Khách hàng có thể lựa chọn vay theo hình thức tín chấp hoặc thế chấp tùy khả năng tài chính và mục đích sử dụng vốn. Vay 500 triệu tín chấp có thủ tục đơn giản, thời gian vay tiền nhanh, lãi suất cao và thời gian vay ngắn. Vay 500 triệu thế chấp có lãi suất thấp hơn và thời gian vay ngắn hơn. Lãi suất vay vốn cũng được điều chỉnh theo từng thời kỳ.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/vay-ngan-hang-500-trieu-dong-phai-tra-bao-nhieu-lai-moi-thang-188231120203936323.chn