VC2 - Quý 4 lãi 58 tỷ đồng cao gấp 6 lần cùng kỳ

VC2: lãi lũy kế 2021 gần 87 tỷ đồng cao gấp hơn 5 lần năm 2020 và cũng là con số lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động.

2 Likes

Nhìn đồ thị ngày ko đc đẹp lắm nhỉ, nếu có chắc ôm dài hạn thôi

1 Likes

con này năm 2021 như chưa hoàn thành mục tiêu doanh thu, nhưng lại vượt 167% kế hoạch lợi nhuận, chứng tỏ làm ăn ổn đấy =)))

Sao họ vinaconex lại lòi ra con hàng vốn hoá bé tí thế nhỉ?

Ngoài còn VCG ra thì con nào chả bé

Quan trọng là triển vọng năm nay tích cực như vậy mới ngon

con này nhìn thế mà lãi khủng thế nhỉ

Theo bác thì ôm con này tầm bao lâu, nhìn lợi nhuận kia mà muốn vào quá nhưng chưa biết nên theo bao lâu

Đọc bình luận của b buồn cười thật, ít nhất là 6 tháng nếu theo WB, còn dài hơn thì tính bằng năm nhé. Còn ngắn hơn là lướt sóng nhé

cái chia này cũng tùy thị trường, không có cố định. Như mình dưới 4 tháng là ngắn hạn, 5-12 tháng là trung hạn, dài hạn giữ từ 1 năm trở lên

ít nhất 2022 vẫn ngon, bác giữ hết năm nay thoải mải, mình dự tính con này tầm 9x

10 tháng là đã sang dài hạn rồi bác ạ.

mới vào hàng con này, hy vọng năm nay ăn bằng lần để đổi nhà =)))

con nay mà chạy thì tít

thầu mới liên tục thế này, lợi nhuận cứ buff đều đều thôi

Hót hòn họt luôn

múc!

1 Likes

TA mã này đẹp, hồi chuẩn về Fibo xong bật lên

VC2 ngon nhỉ