VC7 - Tập đoàn BGI

Dần dần sẽ biết thôi bác

Quay trở lại với room chính VC7, mọi thứ còn nguyên

chuẩn bị chào đón khhu E

VC7 đi sau đến trước nào

1 Likes

Bác quen ai ở Huế không, room mình ai ở Huế qua chụp ít ảnh nào. Dào này web công ty ít cập nhật quá. Chắc các bác bận gom hàng

Sang tuần e chụp cho, trong huế em quen đầy. trước em học huêus

đạp về 11 cho dễ chơi ae ơi

BGI target ngắn bao nhiêu bác chủ

Tây mua vào tầm 500k VC7 cái thì vui nhỉ

Tây múc mạnh VC7 cho A Lái đảo chiều

Khi sóng BĐS mạnh thì VC7 lại nhảy sang làm Đầu tư công ah Các bạn. KHi sóng đầu tư công mạnh thì VC7 lại nhảy sang mảng vật liệu xây dựng ah các bạn. và khi sóng BĐS yếu thì VC7 trở về với dòng BĐS đúng k?

Tây mua VC7 đều phết nhỉ, mua tầm 2-3 triệu cái nhỉ

Tây múc VC7 mạnh ghê

ah yeah oh yeah chưa lên dc mấy đã xịt mất rồi

1 Likes

Tây nó mua giá xanh hàng về bán giá đỏ ấy mà :grinning:

1 Likes

Sao họ làm thế bác nhỉ

Chắc tây fa-ke :rofl:

1 Likes

lệnh kê bán quá nhiều, k lên dc nhỉ

Mms cho vui được 30’, cuối tuần chơi đểu kk
:grin:

1 Likes