Vca

VCA đã có thông tin mới, mong là lần này chuyển sàn thành công!

2 Likes

Mua để dành qua Tết là vừa rồi, tàu chuẩn bị lăn bánh rồi đó!

vca lên hose roi giá vẫn đáy múc

Muốn ăn bằng lần thì giờ vào, tàu chuẩn bị chạy thì cũng cầm chắc 20%, chưa kể cổ tức năm rồi 3k/cp. Hàng lại hiếm, game này không join thì chọn game nào? Mong các hạ chỉ giáo.

10/3 VCA chào sàn House, ACE ai còn hàng đầu cơ không?

Lấy giá khởi điểm bao nhiêu hả bác ?

13,100

1 Likes

Hnay CE rồi

lên 20 ko nhỉ

Lên House cũng chỉ có vậy

VCA: Cổ thép chất như nước cất còn sót lại giá chưa tăng, cơ bản cực tốt eps 3200; pe 4; bv 16k, lãi quí 2 gấp gần 50 lần cùng kỳcòn sót lại chưa tăng, 6 tháng đã vượt kh cả năm

1 Likes