VCB: Lợi nhuận quý III/2023 của Vietcombank đạt 9.051 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank ) đã tổ chức buổi gặp gỡ trực tuyến và trực tiếp công bố kết quả kinh doanh quý III/ 2023 với các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích tài chính. Đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank cùng Nhóm quan hệ nhà đầu tư đã cập nhật tới các nhà đầu tư về tình hình hoạt động của Vietcombank trong quý III và chia sẻ về những cơ hội và triển vọng kinh doanh trong thời gian tới. Chuỗi sự kiện công bố kết quả kinh doanh đã nhận được sự quan tâm và tham dự của gần 120 đại diện là các cổ đông, nhà đầu tư tổ chức và các chuyên gia phân tích từ hơn 10 quốc gia, vùng lãnh thổ kết nối qua hệ thống họp trực tuyến. Vietcombank đã khẳng định vị thế số 1 tại thị trường với các kết quả kinh doanh vượt trội và các chỉ số an toàn của ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức dẫn đầu thị trường. Lợi nhuận trước thuế trong quý III/ 2023 tiếp tục dẫn đầu thị trường ở mức 9.051 tỷ VND ( tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm 2022 ), lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm đạt mức 29.

Thông tin chi tiết: https://tapchitaichinh.vn/loi-nhuan-quy-iii-2023-cua-vietcombank-dat-9-051-ty-dong.html