VCB Tập trung cho khách hàng doanh nghiệp

Cập nhật tăng trưởng tín dụng 1Q24: nhu cầu tín dụng yếu
· Tín dụng 1Q24 giảm -0.31%svđn, thấp hơn mức +1.34%svđn của ngành. Trong đó, khách hàng Doanh nghiệp, Cá nhân, Doanh nghiệp vừa & nhỏ và Trái phiếu doanh nghiệp tăng lần lượt +1.6%svđn, -1.6%svđn, -4.5%svđn và -1.2%svđn. Ban lãnh đạo kỳ vọng tăng trưởng tín dụng năm 2024 có thể tập trung vào các khoản vay doanh nghiệp như các dự án trọng điểm quốc gia (Dầu khí, điện, cơ sở hạ tầng), FDI…

· Hạn mức tín dụng năm 2024 là 15.9%; và ban lãnh đạo kỳ vọng tăng trưởng tín dụng có thể tốt hơn trong thời gian còn lại của năm nay và ít nhất đạt mức tương đương với năm 2023.

Triển vọng biên lãi thuần 2024: duy trì tích cực trong thời gian còn lại của năm
· Trong thời gian còn lại, biên lãi thuần có thể duy trì triển vọng tích cực nhờ kỳ vọng tăng cường cho vay trung và dài hạn. Chi phí vốn có thể vẫn duy trì ở mức 2.5%-3.0%, so với 2.5% của 1Q24 và 3.4% của 4Q23.

· CASA đặt mục tiêu 32%-35%, so với 33.8% của 1Q24. VCB tiếp tục thu hút CASA từ khách hàng bán lẻ thông qua chuyển đổi số. Trong khi đó, VCB có thể tăng CASA từ khách hàng doanh nghiệp bằng cách tăng cường các mối quan hệ tín dụng.

Nợ xấu trong năm 2024: kỳ vọng được kiểm soát
· Nợ xấu (nhóm 3-5) tăng lên lại mức cao nhất: từ 0.98% của 4Q23 lên 1.22% của 1Q24 như 3Q23. Trong đó, nợ xấu từ phân khúc doanh nghiệp (tăng từ 1.3% của 4Q23 lên 1.5% của 1Q24) cao hơn so với các phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (tăng từ 0.6% của 4Q23 đến 1.0% của 1Q24) và bán lẻ (tăng từ 0.7% của 4Q23 đến 1.0% của 1Q24).

· Dự nợ tái cấu trúc theo thông tư 02/2023/TT-NHNN: khoảng 0.03% tổng dư nợ.

· Ban lãnh đạo ước tính chi phí tín dụng năm 2024 có thể ghi nhận mức tương đương như năm ngoái và tỷ lệ nợ xấu có thể giữ ở mức dưới 1.5%.

Các thảo luận khác: phát hành riêng lẻ, trả cổ tức, Basel III

· Cổ tức bằng cổ phiếu: tỷ lệ chi trả 15% và thời gian thực hiện dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

· Mốc thời gian Basel III: VCB có thể bắt đầu triển khai Basel III vào năm tới dù đang chờ hướng dẫn của NHNN và CAR vẫn tuân thủ Basel III, theo ban lãnh đạo.

· Phát hành riêng lẻ: Quá trình này đang diễn ra và có thể kỳ vọng hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2025.

Mở tài khoản chứng khoán:

Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%

Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày

Có hàng T0

Điện thoại ở Avatar

mã này đỏ mấy hôm nay rồi, chưa thấy tăng lại