VCB update VCSC

Khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho cổ phiếu VCB

CTCK Bản Việt (VCSC)

Chúng tôi nâng giá mục tiêu 7,5% dành cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) và duy trì khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho VCB.

Mức giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu do định giá cao hơn bởi phương pháp thu nhập thặng dư đến từ mức tăng trung bình 4,1% trong dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trong giai đoạn 2021-2025 và tăng P/B mục tiêu lên 3,24 lần từ 3,11 trước đây.

Chúng tôi duy trì giả định 337,5 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành công khai/riêng lẻ trong tháng 6/2022.

Chúng tôi nâng dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi 2021 thêm 6,5% chủ yếu đến từ mức tăng 4.4% dự phóng thu nhập lãi thuần (NII) nhờ mức tăng 2 điểm % trong giả định tăng trưởng tín dụng 2021 lên 17% – cùng với dự phóng thấp hơn 12,3% cho chi phí dự phòng sau khi giảm giả định tỷ lệ các khoản vay TT01 sẽ chuyến thành nợ xấu là 25% từ mức 40% trước đây.

Chúng tôi nâng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi 2020-2025 thêm trung bình 3,5%, được củng cố bởi mức dự báo chi phí dự phòng thấp hơn trung bình 24,3%. Chúng tôi kỳ vọng VCB sẽ duy trì tỷ lệ nợ xấu ở dưới mức 1,0% trong giai đoạn 2022-2025.

ROE và ROA dự phóng 2021 lần lượt của chúng tôi là 21,8% và 1,66% so với trung vị ngành ngân hàng là 18,7% và 1,69%. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng định giá VCB hiện đã khá phù hợp với P/B 2021 là 3,2 lần.

Rủi ro: (1) diễn biến tăng vốn không diễn ra như dự kiến; (2) rủi ro biến động tiền gửi USD, chủ yếu từ các DN lớn, khi không phát sinh lãi suất và không có yếu tố bền vững như tỷ lệ CASA bán lẻ.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.15 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056