🎯 VCI: Có còn dư địa tăng?

VCI: Lũy kế 6 tháng VCI đạt doanh thu 1,655 tỷ đồng (+111% YoY) và lợi nhuận sau thuế 702 tỷ đồng (+117%) nhờ tăng trưởng ở mảng tự doanh, cho vay, và môi giới. Quý 3/2021, VCI sẽ ghi nhận doanh thu tư vấn cho các giao dịch hoàn thành trong nửa đầu năm. Công ty được dự báo có thể đạt ~1,500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm nay, tương ứng với mức P/E forward là 13.4x và P/B forward là 3.8x.