VCI - Tiến sát 65 ngàn!

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC – mã chứng khoán VCI) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với mức lợi nhuận trước thuế đạt 951 tỷ đồng, vượt 73% so với kế hoạch.

Kết quả kinh doanh tích cực của VCSC đến từ một số mảng kinh doanh chủ chốt như Đầu tư (doanh thu tăng 20% và lợi nhuận tăng 30%) và Môi giới (doanh thu tăng 35% và lợi nhuận tăng 32%). Bên cạnh đó, giá cổ phiếu cũng tăng hơn gấp đôi trong năm vừa qua, đưa vốn hóa thị trường của công ty lên gần 10.000 tỷ đồng.

Khuyến nghi: Mua giá 54.2 ngày 8/2
Trạng thái: Nắm giữ

screenshot_1616049109

Link tải App về điện thoại nhận khuyến nghị IOS và Android: https://growthinvesting.page.link/app