VCS update VCBS

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2021
Doanh thu: 6,797 tỷ đồng (+20.1% yoy) Lợi nhuận trước thuế: 1,919 tỷ đồng (+15.1% yoy)
Kế hoạch kinh doanh của VCS dựa trên kịch bản khả thi nhất, dựa trên giả định nguyên liệu đầu vào tăng giá ở mức thấp. Với kịch bản tích cực nhất thì lợi nhuận tăng trưởng 30% yoy. Kế hoạch đầu tư TSCĐ: năm 2021 chưa có ý định đầu tư TSCĐ lớn. Sang năm 2024, theo kế hoạch thì công suất dự kiến là 5 triệu m2/năm (công suất tăng thêm là 2 triệu m2/năm) tuy nhiên còn phụ thuộc vào tình hình thị trường. Giá bán: Hiện tại VCS đã tăng giá bán đá thêm 20%, mức tăng giá bán thấp hơn các doanh nghiệp khác trong ngành.
San lượng: Tiêu thụ đá tại các thị trường chính không tăng trưởng và thị trường chính của VCS vẫn là Bắc Mỹ, Châu Âu
CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN MỚI
Đối với tình hình thiếu container và chậm trễ vận chuyển. Ban lãnh đạo đánh giá là Vicostone không chịu ảnh hưởng nhiều, chủ yếu là đợi container lâu và chi phí vận chuyển do bên khách hàng chịu (bán FOB). Tuy nhiên cần lưu ý rằng trong tập đoàn bán nội bộ khá lớn, do vậy có thể tập đoàn sẽ san sẻ chi phí vận chuyển của VCS với khách hàng bên ngoài tập đoàn.
Kế hoạch chuyển sàn sang HOSE: Tạm thời dừng lại và sẽ quyết định chuyển sàn khi hệ thống HOSE không còn nghẽn mạch nữa.
TRIỂN VỌNG KINH DOANH
Sản phẩm mới: Đá mỏng
Ban lãnh đạo chia sẻ với mục tiêu làm đa dạng mặt hàng với thị trường hiện tại là Nhật Bản. Sản phẩm đá mỏng không chỉ ứng dụng trong thị trường counter-top mà còn có thể ứng dụng trong thị trường gạch ốp lát. Vicostone nắm được công nghệ và kỹ thuật đi đầu trước các đối thủ để có thể làm được sản phẩm này, đặc thù sản xuất sản phẩm là đá dễ vỡ. Do vậy, với các đối thủ của VCS nếu không nắm chắc kỹ thuật thì tỷ lệ thất bại của sản phẩm cao khiến giá thành sản phẩm cao, ngoài ra do đá mỏng nên trong quá trình vận chuyển cũng sẽ dễ vỡ đá.
ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ Chúng tôi đánh giá cao khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2021 dựa trên việc VCS đã tăng được giá bán 20% và giá nguyên vật liệu đầu vào đã đi đúng kịch bản cơ sở của doanh nghiệp. Do đó, với mức lợi nhuận dự báo, chúng tôi ước tính P/E forward của VCS là 9.1, thấp hơn khá nhiều so với mức trung vị P/E quá khứ là 11.5. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị Khả Quan với VCS.

Con này hình như o có ai chơi hay sao ý