Về kịch bản cổ phiếu TCB

Bên mình có đưa ra kịch bản dành cho TCB trong tương lai tới. Mọi khuyến nghị về TA chỉ là công cụ để tham khảo và cân nhắc.
Ai cầm TCB có thể thảo luận và đưa ra ý kiến nhé

Nói gì thì nói đại ra, vẽ vời chi cho rối thế trời :))

Tcb vốn hoá đã 190k tỉ, lãi chỉ được 18k, chưa được 10% mà đòi nó chạy vài chục % thì lấy đâu ra!