Về tay 'đại gia' nước ngoài, lợi nhuận của loạt doanh nghiệp Việt phá đỉnh lịch sử, xóa hết lỗ lũy kế

Các công ty Nhựa Bình Minh, Dược Hậu Giang, Imexpharm và Interfoods đã trở thành những doanh nghiệp khởi sắc sau khi được thâu tóm bởi nhà đầu tư ngoại. Nhựa Bình Minh đạt lợi nhuận tốt nhất lịch sử trong năm 2023, với doanh thu 5.156 tỷ đồng, giảm 12,6% so với năm trước, nhưng lãi ròng tăng 50% nhờ giá vốn hàng bán giảm. Tập đoàn SCG nắm giữ 55% vốn của Nhựa Bình Minh thông qua Nawaplastic. TCG Solutions tiếp tục thâu tóm Bao bì Biên Hòa ( Sovi, SVI ) vào năm 2020. Taisho Pharmaceutical sở hữu hơn 51% cổ phần của Dược Hậu Giang ( DHG ) và Imexpharm ( IMP ) cũng lập đỉnh lợi nhuận trong năm 2023.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/ve-tay-dai-gia-nuoc-ngoai-loi-nhuan-cua-loat-doanh-nghiep-viet-pha-dinh-lich-su-xoa-het-lo-luy-ke-188240207074622086.chn

10 Likes