Về tay Tập đoàn Thành Công, Chứng khoán DSC muốn niêm yết trên HOSE

,

Công ty Chứng khoán DSC ( UPCoM: DSC ) vừa công bố kết quả của việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảng lần 2 năm 2023, bao gồm việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và niêm yết toàn bộ cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM ( HOSE ), tìm kiếm công khai nhà đầu tư chiến lược và sửa đổi nội dung điều lệ Công ty tại Điều 10,11. DSC đã phát hành gần 4.9 triệu cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động ( ESOP ) và tiếp tục chào bán thành công gần 99.96 triệu cp ra công chúng. Tổng thu ròng của DSC là gần 999.5 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/10/ve-tay-tap-doan-thanh-cong-chung-khoan-dsc-muon-niem-yet-tren-hose-741-1114126.htm

8 Likes