VGC - Game thoái vốn trong cơn khô hạn!

Chào anh em VGCer :slight_smile:

VGC - Kỳ vọng gì để cổ phiếu tăng giá?

Câu chuyện về BYD, quỹ đất KCN có sẵn và thoái vốn Bộ Xây Dựng.

Liệu có tay to đối trọng với GEX?

Phần 2: Phân tích sự kỳ vọng cổ phiếu VGC