VGC - Game thoái vốn trong cơn khô hạn!

Chào anh em VGCer :slight_smile: