VHC update PHS

Khuyến nghị mua cổ phiếu VHC với giá mục tiêu 50.600 đồng/CP

CTCK Phú Hưng (PHS)

Kết thúc 11 tháng năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh thu của CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) đạt khoảng 6.547 tỷ đồng (giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước).

Tuy nhiên, VHC có sức chống chịu khó khăn từ Covid-19 cao hơn các doanh nghiệp trong ngành.

Chúng tôi ước tính doanh thu thuần của VHC năm 2021 đạt khoảng 8.289 tỷ đồng (tăng 10,9% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế ước đạt 941 tỷ đồng (tăng trưởng 5,5%) với biên lãi gộp ở mức 16,5%.

Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, mức giá hợp lý cho cổ phiếu VHC khoảng 50.600 đồng/cổ phiếu (+16% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu này.

chào mừng đội chứng khoán Phú hưng

VHC là cổ phiếu thuộc dòng đỉnh nhất của họ thủy sản,đã có giai đoạn chinh phục giá 3 con số đấy

1 Likes

Khuyến nghị mua cổ phiếu VHCvới giá mục tiêu 80.100 đồng/CP CTCK BIDV (BSC) Kết quả kinh doanh quý III/2021 của CTCP Vĩnh Hoàn (VHC – sàn HOSE) cho thấy sự tăng trưởng bất ngờ về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2.230 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái) và 255 tỷ đồng (tăng trưởng 46%Y). Lũy kế 9 tháng, VHC hoàn thành 74% và 93% kế hoạch kinh doanh. Doanh thu tăng trưởng tích cực do xuất khẩu cá tra và phụ phẩm hồi phục từ mức nền thấp của năm ngoái: Doanh thu cá tra đạt 1.502 tỷ đồng (tăng 26%) và doanh thu Collagen và Gelatin đạt 166 tỷ đồng (tăng 26%). Lợi nhuận tăng trưởng nhanh hơn doanh thu do biên gộp tăng mạnh lên mức 18,3% so với mức biên 12,7% cùng kỳ nhờ giá bán trung bình tăng (BSC ước tính tăng 20%). Chi phí vận chuyển vẫn tăng mạnh 76% nhưng đã hạ nhiệt so với quý II (từ 80 tỷ đồng giảm còn 53 tỷ đồng). Năm 2021, BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của VHC lần lượt đạt 8.977 tỷ đồng (tăng 28%) và 1.030 tỷ đồng (tăng 46% so với năm trước). EPS 2021 là 5.602 đồng, tương đương với P/E fw là 10.9. Năm 2022, BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của VHC lần lượt đạt 11.523 tỷ đồng (tăng 28%) và 1.373 tỷ đồng (tăng 34% so với năm trước). EPS 2022 là 7.488, tương đương với P/E fw là 8.1. Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VHC với giá mục tiêu mới cho năm 2022 là 80.100 đồng (tăng 28% so với mức giá ngày 28/10/2021) sau khi điều chỉnh (i) tăng dự báo lợi nhuận năm 2021 và 2022 (tăng 25% và tăng 26% so với dự báo trước) (ii) tăng mức P/E mục tiêu từ 10.5 lên 11.5.

Cảm ơn bác,phân tích rất cụ thể