VHC update VCSC

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VHC

CTCK Bản Việt (VCSC)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua cho CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) khi chúng tôi cho rằng mảng phi lê cá tra của VHC sẽ bước vào chu kỳ tăng mới sau 2 năm suy yếu trong khi mảng collagen và gelatin (C&G) vốn có biên lợi nhuận cao (chiếm 38% lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2021) có triển vọng tăng trưởng tích cực.

Tuy nhiên, chúng tôi giảm giá mục tiêu 22% chủ yếu do mức điều chỉnh giảm 26% trong dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2021-2023 khi chúng tôi giảm dự phóng doanh số mảng C&G (trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến nhu cầu C&G) và dự phóng biên lợi nhuận gộp mảng phi lê (trong bối cảnh Trung Quốc thắt chặt kiểm soát thực phẩm đông lạnh nhập khẩu và thiếu hụt container toàn cầu).

Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/E dự phóng năm 2021 là 10,2 lần – cao hơn P/E trượt trung bình 5 năm là 7,3 lần. Chúng tôi cho rằng VHC nên được định giá lại do đóng góp lớn hiện tại của mảng C&G (so với không đóng góp trong năm 2017) và chúng tôi cho rằng mảng C&G sẽ có định giá cao hơn so với mảng xuất khẩu phi lê truyền thống của VHC.

Rủi ro: Các quy định nhập khẩu nghiêm ngặt của Trung Quốc kéo dài do lo ngại dịch COVID-19 lây lan từ sản phẩm đông lạnh nhập khẩu; thị phần và biên lợi nhuận thấp hơn dự kiến tại thị trường Mỹ do cạnh tranh từ các đối thủ mới; doanh số C&G thấp hơn dự kiến.