VHG ai dám bắt đáy hôm nay

hôm nay mình bắt đáy VHG giá 3.6 huy vong qua tuần có tiền mua bia

Mua SH luôn ấy bác

SH là gì

SH300i đó bác :))

1 Likes

Đã bắt đáy không thành công. lại bị kẹp năng rồi

Hàng ngon