VHG con bài tẩy ngành cao su

Hưởng lợi từ việc giá cao su tăng cao do thị trường khan hiếm. Vhg là penny ngành bị lãng quên trc những ông lớn khác trong ngành. Vậy VHG cần phải được định giá lại! Về mệnh đi e. Ngụp lặn lâu r

Up

lãnh đạo rút ruột , ko nên đầu tư bác. chỉ tiết là ko đưa được nhữmg lãnh đạo ra vành móng ngựa, trả lại kỷ cương phép nước.

Rút ruột tnao vậy bác. Bác giải thích thêm giùm e. E thì thấy ok vs sóng này.

Lái đang nằm vùng

1 Likes

Mã nào chả có lái hả đại ca. Múc nhanh còn kịp :wink:

Up

Up cho b mình cũng nắm vhg :))

1 Likes

Bác chắc cũng penny :handshake:

có lái là ngon

2 Likes

Múc thật mạnh

1 Likes

Lên

Lênnnn

Lên nào. Đỏ múc mạnh là có ăn

Múc đi chờ chi. K nhanh nó sẽ lên 5 mất

Mua xấu bán đẹp chứ nó đẹp r mua gì nữa các cụ

Múc húc xúc cướp hiếp giết

1 Likes

Xơi tái VHG thôi ae

Vào guồng nào

Lên nào