VHM rót thêm 3.600 tỷ vào Bất động sản SV Holding mới vài ngày tuổi

Vinhomes sẽ góp thêm 3.600 tỷ đồng vào Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SV Holding để trở thành công ty mẹ. SV Holding là công ty kinh doanh bất động sản, được thành lập ngày 14/11/2023, có vốn điều lệ ban đầu là 1.648 tỷ đồng, trong đó Vinhomes sở hữu 49,1%. Sau góp vốn, Bất động sản SV Holding sẽ có vốn điều lệ 5.248 tỷ đồng, trong đó Vinhomes sẽ góp thêm bằng tiền để tăng sở hữu lên 84% vốn và chính thức trở thành công ty mẹ, tương ứng 4.408,5 tỷ đồng. Vinhomes có 37 công ty con và đạt doanh thu thuần 94.636 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 32.400 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023. Chứng khoán Vietcap ( VCSC ) dự báo việc mở bán dự án mới sẽ hỗ trợ triển vọng trung hạn cho VHM và dự báo lãi ròng năm 2023 của VHM đạt 27,3 nghìn tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/vinhomes-rot-them-3600-ty-vao-bat-dong-san-sv-holding-moi-vai-ngay-tuoi-193001.html