VHM: Vingroup đề xuất giảm vốn đầu tư Vinhomes Vũ Yên

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến các bộ ngành về việc Tập đoàn Vingroup đề xuất điều chỉnh dự án Vinhomes Vũ Yên ( Hải Phòng ) theo hướng bổ sung thời gian hoạt động dự án, giảm vốn đầu tư. Trước đó, Vingroup đã đề xuất điều chỉnh dự án theo hướng giảm quy mô sử dụng đất, tăng vốn đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan cho ý kiến về đề xuất của chủ đầu tư Vingroup. Đây là lần thứ 2 Vingroup đề xuất điều chỉnh dự án Vinhomes Vũ Yên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết việc điều chỉnh dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng và các bộ, ngành có thẩm quyền sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến tài chính, hiệu quả đầu tư dự án, tác động lan tỏa với kinh tế xã hội địa phương.

Thông tin chi tiết: https://tuoitre.vn/vingroup-de-xuat-giam-von-dau-tu-vinhomes-vu-yen-20231118090916484.htm