VHM: Vinhomes có động thái mới tại “siêu” dự án Vịnh Cam Ranh gần 1.300ha, tổng vốn đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng tại Khánh Hòa

UBND thành phố Cam Ranh đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác triển khai dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, bao gồm việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án, thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án, thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án. Công ty Cổ phần Vinhomes đã đề nghị tạm ứng tiền bồi thường và thành phố đã báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa để xin chủ trương cho phép thực hiện việc tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án để chi trả cho các hộ dân có đất bị thu hồi có đơn xin tạm ứng. UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao UBND thành phố hướng dẫn, giám sát việc thực hiện của nhà đầu tư, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, không làm phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư tại dự án.

Thông tin chi tiết: https://antt.nguoiduatin.vn/vinhomes-co-dong-thai-moi-tai-sieu-du-an-vinh-cam-ranh-gan-1300ha-tong-von-dau-tu-hon-85000-ty-dong-tai-khanh-hoa-5816.html