Vì đâu lỗ ròng của ông chủ Zalo tăng vọt từ 540 tỷ lên hơn 2.100 tỷ sau kiểm toán?

Do thay đổi chính sách kế toán, doanh thu mảng game của VNG sụt giảm cả nghìn tỷ đồng.

VNZ:

Giá hiện tại
Thay đổi
Xem hồ sơ doanh nghiệp

CTCP VNG (Upcom: VNZ) vừa công bố BCTC kiểm toán 2023, trong đó doanh thu đạt 7.593 tỷ đồng - giảm 12% so với báo cáo tự lập. Trong cơ cấu doanh thu, đóng góp chính vẫn là mảng dịch vụ trò chơi trực tuyến với 5.482,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Dịch vụ quảng cáo trực tuyến đạt 916 tỷ, dịch vụ giá trị gia tăng trên. mạng viễn thông và internet gần 972 tỷ đồng.

Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 2.288 tỷ đồng - giảm gần 1.000 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Các chi phí không thay đổi đáng kể, VNG lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 2.086 tỷ đồng - tăng so với con số năm ngoái là -942 tỷ và con số tự lập là - 528 tỷ.

VNG theo đó lỗ ròng 2.101 tỷ trong năm 2023, năm ngoái lỗ hơn 1.077 tỷ đồng. So với báo cáo tự lập vào mức 540 tỷ, con số lỗ ròng tăng gấp 4 lần

Lý giải cho nguyên nhân lỗ tăng mạnh sau kiểm toán cũng như tăng so với năm ngoái, VNG cho biết chủ yếu do thay đổi trong chính sách kế toán năm 2023 liên quan đến việc ghi nhận doanh thu trò chơi trực tuyến trên cơ sở hệ thống đã cho phép theo dõi và ghi nhận số liệu người chơi một cách chi tiết.

Năm 2023, VNG đã thực hiện việc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện cho phần nghĩa vụ chưa hoàn thành đối với người chơi. Việc thay đổi trong chính sách kế toán này được áp dụng từ ngày 1/1/2023 trên cơ sở phi hồi tố.

Theo đó, dữ liệu tương ứng của BCTC hợp nhất là không so sánh được với dữ liệu của kỳ kế toán năm hiện tại do ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách kế toán trên cơ sở phi hồi tố nêu trên.

Tính đến thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản Công ty vào mức 9.595 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền gần 3.838 tỷ. Tổng nợ Công ty vào mức 6.784,5 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 2.810 tỷ đồng.

Tri Túc

An ninh Tiền tệ

https://cafef.vn/vi-dau-lo-rong-cua-ong-chu-■■■■-tang-vot-tu-540-ty-len-hon-2100-ty-sau-kiem-toan-188240514165858397.chn