Vi phạm công bố thông tin, VNZ bị xử phạt

,

CTCP VNG ( UPCoM: VNZ ) bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng vì không công bố các thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, bao gồm báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét, báo cáo thường niên năm 2022 và báo cáo thường niên năm 2022. VNZ còn chậm trễ trong công bố các tài liệu BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2022.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/vi-pham-cong-bo-thong-tin-vnz-bi-xu-phat-830-1123611.htm