Vi phạm nhiều lỗi, Chứng khoán Thủ Đô bị phạt tiền

Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ( Hà Nội ) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ( UBCKNN ) xử phạt 410 triệu đồng và buộc phải báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch. UBCKNN đã ban hành Quyết định số 1046/ QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty này với tổng số tiền phạt là 410 triệu đồng và buộc phải báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch theo quy định. Công ty bị phạt 175 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay và 85 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện. Biện pháp khắc phục hậu quả là công ty phải báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch theo quy định.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/vi-pham-nhieu-loi-chung-khoan-thu-do-bi-phat-tien.htm