Vì sao khối ngoại bán ròng liên tục

Chỉ trong vòng 5 phiên giao dịch từ 10-16/8, khối ngoại đã bán ròng 3.250 tỷ đồng trên sàn HoSE

Hai lý do chính cho việc này là

  • Thứ nhất, các ETF đang bị rút ròng, trong đó đặc biệt là Fubon FTSE Vietnam ETF. Tuy nhiên việt rút và buộc bán chứng khoán cơ sở tại Việt Nam để hoàn trả là hoạt động thường kỳ của một quỹ mở như ETF

  • Thứ hai, một số cổ phiếu thực hiện tăng vốn nhưng không nằm trong kế hoạch của các quỹ nên họ phải bán ra nhằm tránh phải thực hiện quyền

1 Likes