Vì sao nhnn liên tục giảm lãi suất điều hành và ảnh hường tới nền kinh tế

Thông báo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 31/3/2023 thông báo về việc giảm loạt lãi suất điều hành với mức giảm từ 0,3% đến 0,5% cho các khoản vay và tiền gửi khác nhau. Việc giảm lãi suất như vậy được NHNN đưa ra để hỗ trợ nền kinh tế đang trong quá trình phục hồi, đồng thời giúp giảm chi phí vốn cho các doanh nghiệp và hộ gia đình.
CỤ THỂ, CÁC ĐIỀU CHỈNH GIẢM LÃI SUẤT:

 1. Giảm 0,5%/năm đối với lãi suất tái cấp vốn: Điều này sẽ giảm chi phí vốn cho các doanh nghiệp khi vay lại các khoản vốn đã trả lãi. Khi lãi suất giảm, các doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn vốn để đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.
 2. Giảm 0,5%/năm lãi suất tối đa tiền gửi bằng VND không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng và kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng: Điều này làm giảm lợi nhuận của các ngân hàng trong việc cung cấp các sản phẩm tiền gửi này. Tuy nhiên, nhờ điều chỉnh này, các TCTD có thể giảm chi phí đầu vào và điều chỉnh giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng.
 3. Giảm 0,5%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với lĩnh vực ưu tiên: Việc giảm trần lãi suất cho vay này sẽ giúp các doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên (như nông nghiệp, sản xuất xuất khẩu, đầu tư vào công trình cơ sở hạ tầng) có thêm nguồn vốn với chi phí vốn thấp hơn.
 4. Giảm 0,3%/năm lãi suất đối với tiền gửi bằng VND tại các TCTD: Điều này sẽ giảm chi phí vốn cho các TCTD, tăng lợi nhuận và cải thiện năng lực tài chính của họ.
  VIỆC GIẢM LÃI SUẤT ĐIỀU HÀNH SẼ ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO ĐẾN NỀN KINH TẾ?
  Việc giảm lãi suất điều hành sẽ ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế bằng cách tạo ra các lợi ích sau:
 5. Hỗ trợ nền kinh tế đang trong quá trình phục hồi: Giảm lãi suất là một trong những biện pháp kinh tế cơ bản để hỗ trợ nền kinh tế đang phục hồi sau khi gặp khó khăn. Việc giảm lãi suất sẽ giúp các doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể tiếp cận được nguồn vốn với chi phí thấp hơn, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể đầu tư mở rộng sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh và tạo ra việc làm.
 6. Giảm chi phí vốn cho các doanh nghiệp: Việc giảm lãi suất sẽ làm giảm chi phí vốn cho các doanh nghiệp khi vay lại các khoản vốn đã trả lãi. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn vốn để đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra việc làm.
 7. Giảm chi phí đầu vào cho các tổ chức tín dụng: Việc giảm lãi suất cũng giúp giảm chi phí đầu vào cho các tổ chức tín dụng, từ đó cải thiện năng lực tài chính của họ và giúp họ có thể cung cấp các sản phẩm tài chính với lãi suất thấp hơn.
 8. Thúc đẩy sự tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế: Việc giảm lãi suất sẽ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí khi vay tiền, từ đó thúc đẩy sự tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế.
  Tuy nhiên, việc giảm lãi suất cũng có thể gây ra một số ảnh hưởng tiêu cực, chẳng hạn như làm giảm lợi nhuận của các tổ chức tín dụng và có thể gây ra lạm phát nếu không được điều chỉnh một cách cẩn thận.
1 Likes

Mình cũng có viết 1 bài về LS điều hành, đóng góp cho topic nha :heart_eyes:

1 Likes