Vì sao thị trường chưa vượt 1300?

, , , , ,

Vì sao thị trường chưa vượt 1300?

Các tin tốt ra đều đều như vậy, GDP tăng vượt kì vọng, FED ngày càng “bồ câu” hơn, nhưng vì sao thị trường không hưng phấn, thậm chí xuất hiện rất nhiều CP cụt đầu, vượt đỉnh thất bại

1. Phát biểu “bất ngờ” của FED

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 9/7, Chủ tịch Fed Powell đã cảnh báo rằng giữ lãi suất quá cao sẽ gây hại cho nền kinh tế

Tuy nhiên, dù tiêu đề là FED bất ngờ nhưng thật chất đối với H lại không hề bất ngờ về thông tin này (FED “diều hâu” thì mới bất ngờ :D)

:triangular_flag_on_post: Vì đã có 1 chỉ báo đi trước cho thấy xu hướng của FED trong dài hạn là nới lỏng

Vào 11/05/2024: FED đưa ra quyết định giảm tốc độ hút tiền bằng cách nới lỏng định lượng

Chú ý: Đây không phải là động thái bơm tiền ra ngoài thị trường, mà chỉ là giảm bớt tốc độ thắt chặt –> nên không mấy NĐT để ý

Nhưng đây lại là cơ sở, 1 chỉ báo đi trước cho thấy xu hướng chính sách tiền tệ của FED là nới lỏng

2. CPI Mỹ tháng 6

3. Chỉ báo nền Kinh tế

Không chỉ riêng CPI mà lời phát biểu của các Nhà điều hành cũng là chỉ báo chậm, không phải chỉ báo dẫn dắt

Công việc của nhà đầu tư chứng khoán là phải đi tìm được những chỉ báo dẫn dắt, vì Chứng khóc thuộc nhóm dẫn dắt chứ không phải 2 nhóm còn lại, nếu sử dụng các số liệu thuộc 2 nhóm đi sau thì sẽ luôn chậm hơn Thị trường 1 bước

→ nên vì sao đầu tư Chứng khoán là thị trường tài chính khó nhất là như vậy

Các thông tin này được đưa ra không phải là không giúp thị trường tăng, mà nói chính xác hơn là đóng vai trò trong việc xác nhận vì sao Vnindex có những chu kỳ tăng giá bên vững từ khi tạo đáy cho đến nay!!

9 Likes