VIC thay máu thành công thì x5 x10 là chuyện nhỏ

Em phục bác đấy, rất là uy tín. Về 50 kìa bác, đạn dược còn ko hay bắn giữa chừng rồi kakaka

mua vic bh được chưa các đồng chí

1 Likes

Khoan đã bác, chờ tạo nền rồi gom tiếp. Nó giảm cứ đứng ngoài dòm

Em thấy VIC về nền 50 nạp tiền gom tiếp

VIC về nền 50 anh em cứ mạnh tay gom

Chúc bác ra đảo vui vẻ