VIC - Tiềm năng trong tương lai

Khuyến nghị mua cổ VIC ở mức giá 43x
Ngưỡng kháng cự : 45.20

PTKT :

  • Đường MACD có khả năng xảy ra hội tụ hướng lên trên trong 3-4 phiên nữa

  • RSI 38, không phải chỉ số quá đẹp nhưng đây cũng là mức gần như thấp nhất, nếu nó giảm sâu hơn thì cũng là tín hiệu nên cutloss và chờ thời cơ mới.

PTCB :

Nợ ngắn hạn và tải sản ngắn hạn của VIC là : 271,184 - 119,716 =151.468

=> VIC không có áp lực nợ ngắn hạn

  • Một số thông tin cần biết về VIC :

Công ty SDI ( CTy con của VIC ) sẽ hoàn tất chuyển nhượng 45% với giá trị 17.58 tỷ đồng vào 9/2024

  • VinAI phát minh công nghệ chỉnh gương tự động bằng ứng dụng AI đầu tiên trên thế giới ( 2023 )

  • VinBigData tung ra ViGPT - ChatGPT phiên bản Việt ( 2023 )

  • Vinhomes ghi nhận doanh thu điều chỉnh đạt 121,4 nghìn tỷ đồng, doanh số chưa bàn giao lần lượt là 87 nghìn tỷ đồng và 99,7 nghìn tỷ đồng sẽ tạo tiền đề và cơ sở vững chắc cho thời gian tới ( 2023 )

  • Vinfast động thổ xây dựng nhà máy sản xuất xe ô tô điện tại Bắc Carolina ( Mỹ ) và Tamil Nadu ( Ấn độ ) công suất dự kiến là 200.000 xe/ năm ( 2023 )

1 Likes