Viện Doanh Trí kỷ niệm 1 năm thành lập: Doanh Trí và Phát triển

Viện Doanh Trí là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hội hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam - Asean.
Viện đã tổ chức lễ kỷ niệm một năm thành lập và tọa đàm Doanh Trí và Phát triển tại Nhà hàng Long Phụng, Cầu Giấy, Hà Nội vào chiều ngày 14/11. Viện Doanh Trí ra đời với sứ mệnh chấn hưng doanh trí gồm 3 bước: Khai Doanh Trí, Chấn Doanh Khí và Hậu Doanh Sinh. Mục tiêu chung của Viện là góp phần xây dựng thế hệ doanh nhân lớn mạnh, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, điều hành hệ thống doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao, có tinh thần dân tộc, có trách nhiệm xã hội, liên kết chặt chẽ và tham gia tích cực vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu và hướng tới là đào tạo tư duy mới, khác biệt cho một thế hệ doanh nhân tri thức mới ở Việt Nam.

Thông tin chi tiết: https://doanhnghieptiepthi.vn/vien-doanh-tri-ky-niem-1-nam-thanh-lap-doanh-tri-va-phat-trien-16123111612101996.htm