Việt Nam cần 135 tỷ USD đầu tư vào năng lượng tái tạo

FiinRatings cho biết, trong năm 2023, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ( hay Quy hoạch Điện 8 - PDP8 ) sau nhiều lần dự thảo và chỉnh sửa.
Dư nợ cho các dự án năng lượng tái tạo trong hệ thống mới chỉ mới khoảng 10 tỷ USD, điều này cho thấy khả năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, các chính sách liên quan tới cơ chế giá và bao tiêu sản lượng là những e ngại lớn nhất của các nhà đầu tư, ảnh hưởng rất lớn tới khả năng tiếp cận vốn vay của các tổ chức tài chính, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài.

Thông tin chi tiết: https://vietnamfinance.vn/viet-nam-can-135-ty-usd-dau-tu-vao-nang-luong-tai-tao-20180504224295137.htm

12 Likes