Việt Nam có 3 doanh nghiệp được cấp phép xếp hạng tín nhiệm trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính đã cấp phép xếp hạng tín nhiệm thêm một doanh nghiệp để tăng tính minh bạch cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Hiện đã có 3 doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam là FiinRatings, Saigon Ratings và VIS Rating.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết trong năm 2024, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để hỗ trợ thị trường trái phiếu phát triển ngày càng bền vững. Tính đến hết tháng 10.2023, thị trường sơ cấp trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có 173 đợt phát hành thành công với giá trị phát hành đạt 184.796,5 tỷ đồng, giảm 43,87% so với cùng kỳ năm 2022. Hệ thống giao dịch tập trung trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được đưa vào hoạt động đã góp phần tăng tính thanh khoản và nâng cao tính công khai minh bạch của thị trường theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Thông tin chi tiết: https://daibieunhandan.vn/tai-chinh-doanh-nghiep/viet-nam-co-3-doanh-nghiep-duoc-cap-phep-xep-hang-tin-nhiem-trai-phieu-doanh-nghiep-i350559/