Việt Nam đã chạm một tay vào ngành sản xuất chip bán dẫn

Một số nhà khoa học và doanh nghiệp tại Việt Nam đã chia sẻ về những lợi thế của việc đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao như chip bán dẫn, các công nghệ tiên tiến như chip, các công nghệ chế biến, chế tạo và bảo vệ môi trường. Điều này cho thấy rằng Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này để phát triển các ngành công nghiệp và doanh nghiệp như chip bán dẫn, một lĩnh vực mà các doanh nghiệp của họ đang có kế hoạch đầu tư. Các nhà khoa học đã đề xuất rằng việc thành lập một viện nghiên cứu công nghệ hàng đầu tại Việt Nam có thể mang lại lợi ích lớn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/viet-nam-da-cham-mot-tay-vao-nganh-san-xuat-chip-ban-dan-post339293.html

6 Likes