Việt Nam đang ở đâu trong thị trường nhựa sinh học thế giới

Một số công ty ở Mỹ đã chuyển hướng sản xuất các sản phẩm nhựa từ nguồn nguyên liệu thực vật sang nhựa, trong đó có nhựa phân hủy, được gọi là polyethylene glycol. Các nhà sản xuất nhựa đang nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của thị trường và đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường. Các công ty như Coca - Cola và Sumitomo Chemical cũng đang chuyển hướng sản xuất các sản phẩm nhựa từ nguồn nguyên liệu thực vật sang các sản phẩm khác.

Thông tin chi tiết: https://thuongtruong.com.vn/news/viet-nam-dang-o-dau-trong-thi-truong-nhua-sinh-hoc-the-gioi-115842.html

4 Likes