Việt Nam đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư chiến lược

Đóng cửa thị trường ngày 21/11, VN - Index tăng 6,8 điểm ( 90 , 61 % ) , lên mức 1110,46 điểm ; VN30 - Index lên mức 1108,6 điểm sau khi tăng 5,75 điểm ( 0 , 52 % ). Cổ phiếu tăng giá chiếm áp đảo với 333 mã tăng , 173 mã giảm. Tại nhóm VN30 , có là 22 mã tăng và 5 mã giảm.

Thông tin chi tiết: https://doanhnghieptiepthi.vn/viet-nam-day-manh-thu-hut-nha-dau-tu-chien-luoc-161231121215104647.htm