Việt Nam được công nhận là nền kinh tế thị trường sẽ giúp mã cổ phiếu nào bứt phá?

Theo báo cáo của Chứng khoán SSI, nhiều công ty trên sàn chứng khoán sẽ được hưởng lợi khi Việt Nam được công nhận là nền kinh tế thị trường.

Chứng khoán SSI vừa công bố báo cáo đánh giá triển vọng khi Việt Nam được công nhận là nền kinh tế thị trường. Theo đó, sự kiện này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều mặt của nền kinh tế, đặc biệt là với hoạt động xuất khẩu.

Cụ thể, Chứng khoán SSI cho rằng doanh nghiệp xuất khẩu sẽ được hưởng lợi trong việc sử dụng giá sản xuất của chính doanh nghiệp đó trong trường hợp Mỹ tiến hành điều tra thuế chống bán phá giá. Từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh bình đẳng giữa hàng hoá của Việt Nam với hàng hoá xuất khẩu của nhiều quốc gia khác.

Nhiều nhóm ngành xuất khẩu sẽ được hưởng lợi khi Việt Nam được công nhận là nền kinh tế thị trường (Ảnh TL)

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có thể được hưởng lợi về thuế nhập khẩu trong trường hợp Mỹ áp dụng quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) cho Việt Nam.

Tuy nhiên, những tác động của sự kiện trên tới các doanh nghiệp và nhóm ngành liên quan sẽ không diễn ra ngay tức thời trong ngắn hạn. Về dài hạn, theo chứng khoán SSI thì lợi ích lớn nhất từ việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường chính là giảm rủi ro chịu thuế chống bán phá giá. Từ đó hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam có thể cạnh tranh bình đẳng hơn trên thị trường quốc tế.

Như vậy, những nhóm cổ phiếu tiềm năng sẽ là các công ty có tỷ trọng hàng hoá xuất khẩu cao như: sản xuất lốp xe với Cao su Đà Nẵng (DRC); dệt may với Dệt may Thành Công (TCM), Sợi Thế Kỷ (STK); các doanh nghiệp thép; các doanh nghiệp thuỷ sản như Vĩnh Hoàn (VHC), Nam Việt (ANV); các doanh nghiệp sản xuất gỗ, khai thác đá...

Bích Diễm-Link gốc

https://www.congluan.vn/viet-nam-duoc-cong-nhan-la-nen-kinh-te-thi-truong-se-giup-ma-co-phieu-nao-but-pha-post295724.html