Việt Nam được đánh giá cao trong đón nhận đầu tư công nghệ cao

Việt Nam được gọi là điểm sáng hấp dẫn đầu tư công nghệ cao trong tương lai vì tiềm năng tăng trưởng nhanh, chính trị ổn định và vị trí địa lý thuận lợi. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam, mang lại tiềm năng phát triển lớn. Việt Nam đang sẵn sàng đón nhận luồng đầu tư công nghệ cao với sự hiện diện của nhiều tập đoàn bán dẫn quốc tế và thiết lập một hệ sinh thái bán dẫn tại đây. Tuy nhiên, cũng có những đánh giá lo ngại về sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng chip toàn cầu và thiếu nhân lực trình độ cao.

Thông tin chi tiết: https://baove.congly.vn/viet-nam-duoc-danh-gia-cao-trong-don-nhan-dau-tu-cong-nghe-cao-406196.html