Việt Nam sẵn sàng đón nhận đầu tư công nghệ cao

Các tập đoàn công nghệ lớn đang liên tục đầu tư vào Việt Nam với tiềm năng tăng trưởng nhanh, chính trị ổn định và địa lý thuận lợi. Việt Nam đang sẵn sàng đón nhận đầu tư công nghệ cao và thiết lập hệ sinh thái bán dẫn tại đây. Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng chip toàn cầu và cần tập trung vào thiết kế và đóng gói chip để giải quyết vấn đề thiếu nhân lực trong ngành bán dẫn. Fitch Ratings đánh giá nền kinh tế Việt Nam đã sẵn sàng phục hồi và kỳ vọng tăng trưởng kinh tế sẽ tăng tốc lên mức 6,3% vào năm 2024 và 7% vào năm 2025 nhờ các chính sách tài chính và tiền tệ hỗ trợ cho nền kinh tế.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/viet-nam-san-sang-don-nhan-dau-tu-cong-nghe-cao-188231119170404045.chn