'Việt Nam sẽ là trung tâm công nghiệp văn hóa của Đông Nam Á'

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trả lời phỏng vấn VnExpress về giải pháp thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong 7 năm triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, công nghiệp văn hóa đã đạt được kết quả tích cực, đóng góp vào nền kinh tế của Việt Nam. Giá trị tăng thêm của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp vào nền kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2018 - 2022 đạt 6,02%, và năm 2022 sau 2 năm 2020 - 2021 ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, các ngành bắt đầu phục hồi và giá trị đóng góp tăng lên.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/viet-nam-se-la-trung-tam-cong-nghiep-van-hoa-cua-dong-nam-a-202421184954376.htm

5 Likes