Việt Nam thi nhau chạy, khi Khối ngoại mua dòng 1.100 tỷ

Ngày 29/1/2021 khối ngoại mua dòng 1.100 tỷ, trong khi dân mình thi nhau cắt lỗ, chán thật sự.

mn xem link nhé

1 Likes

Đen nhỉ :slight_smile:

1 Likes

thế DJ -700 thì sao ? mai T lại bán ròng

nên nhớ cụ tổng tái đặc cử tổng bí thư,
không gì cản nổi