VietComBank- đàn anh lên tiếng

VCB đã thoát trend giảm, trong khi các mã bank khác đã tăng nhiều, VCB thì tiền lớn mới chỉ vào 2 phiên thôi, chưa tăng mạnh lắm, không biết mua gì thì mua em nó là cũng ổn!

Các bác đánh giá mã này ổn chứ?