VietinBank chốt quyền phát hành 564 triệu cp trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 53,700 tỷ

VietinBank sẽ phát hành hơn 564 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 11.7415%, nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng từ 48,058 tỷ đồng lên 53,701 tỷ đồng. Giá cổ phiếu CTG trên sàn HOSE tăng 8% so với đầu năm, thanh khoản bình quân trên 4 triệu cp/ ngày. Trước đó, VietinBank cũng đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 48,057 tỷ đồng lên 53,700 tỷ đồng nhưng chưa được hoàn tất.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2023/11/vietinbank-chot-quyen-phat-hanh-564-trieu-cp-tra-co-tuc-nang-von-dieu-le-len-53700-ty-738-1123638.htm