VietinBank chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 11,7%, dự kiến vốn điều lệ cao thứ hai Big4

VietinBank sẽ nâng vốn điều lệ lên 55.700 tỷ đồng trong năm 2023 sau Vietcombank và BIDV. Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là 1/12/ 2023. VietinBank sẽ phát hành thêm hơn 564 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, ứng với tỷ lệ 11,74%. Số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Sau phát hành, dự kiến vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng thêm 5.643 tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ của VietinBank sẽ đạt 55.700 tỷ đồng, tạm thời đứng thứ hai trong nhóm Big4. VietinBank sẽ tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại từ năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2016.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/vietinbank-chot-quyen-tra-co-tuc-ty-le-117-du-kien-von-dieu-le-cao-thu-hai-big4-20231120171521728.htm