VIG - Cổ phiếu chứng khoán và tham vọng của lãnh đạo

Chào a/e. Vni đã vượt cản 1250 với thanh khoản tốt trong 2 phiên gần đây. Dòng chứng luôn nhạy với thanh khoản của thị trường.
Mình xin đưa ra một cp ck với vốn hoá nhỏ nhưng thể hiện được tham vọng của ban lãnh đạo là VIG để ae cùng bàn luận.