Viglacera đạt hơn 920 tỷ doanh thu tháng 1, đặt mục tiêu xuất khẩu 63 triệu USD năm nay

Tổng Công ty Viglacera ( Mã: VGC ) thông báo doanh số xuất khẩu tháng 1 đạt 2,63 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 64,6 tỷ đồng trong tháng 1 và tương đương so với cùng kỳ 2023. Tuy nhiên, doanh thu hợp nhất của Viglacera trong tháng 1 ước tính 840 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 37% kế hoạch quý I. Năm 2024, tổng công ty lên mục tiêu tổng doanh thu 13.468 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.216 tỷ. Quý IV/ 2023, Viglacera lần đầu tiên ghi nhận quý thua lỗ với mức lỗ sau thuế 48 tỷ, cùng kỳ có lãi 222 tỷ. Lợi nhuận của Viglacera giảm mạnh do nhóm kính gặp khó khăn trong công tác tiêu thụ, giá bán giảm, sản lượng tiêu thụ giảm dẫn đến doanh thu giảm. Lũy kế cả năm 2023, Viglacera báo doanh thu thuần đạt 13.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/viglacera-dat-hon-920-ty-doanh-thu-thang-1-dat-muc-tieu-xuat-khau-63-trieu-usd-nam-nay-2024211152249244.htm

4 Likes