VIMC Tập trung phát triển cảng nước sâu, đội tàu container

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ( VIMC ) đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu 17.742 tỷ đồng, lợi nhuận 2.169 tỷ đồng, cao hơn năm 2023. Năm 2024, thị trường vận tải biển tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi xung đột tiếp tục căng thẳng, leo thang tại nhiều khu vực; đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đội tàu VIMC đa phần già, tính năng kỹ thuật kém, không đồng bộ, quy mô đội tàu ngày càng thu hẹp do quá trình tái cơ cấu cũng như vướng mắc trong quy định về thủ tục đầu tư nên nhiều năm nay các doanh nghiệp của VIMC chưa đầu tư phát triển được đội tàu. Ngoài ra, khối cảng biển VIMC cũng chịu áp lực ngày càng gay gắt từ khối tư nhân cũng như sự ra đời của nhiều cảng mới tại tất cả các khu vực có lợi thế hơn vị trí cảng của VIMC.
Vị trí kho bãi không thuận lợi, cách xa trung tâm khai thác cảng.
Vị trí kho bãi không thuận lợi, cách xa trung tâm khai thác cảng.

Thông tin chi tiết: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/vimc-tap-trung-phat-trien-cang-nuoc-sau-doi-tau-container-144460.html

5 Likes