VinaCapital đăng ký mua 170.000 cổ phiếu KDH

Theo đó, CTCP Quản lý quỹ VinaCapital đăng ký mua 170.000 cổ phiếu KDH để nâng sở hữu từ 0% lên 0,0268% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/2 đến 15/3.

Được biết, CTCP Quản lý quỹ VinaCapital là tổ chức liên quan đối với hai lãnh đạo tại Khang Điền gồm bà Nguyễn Thị Diệu Phương, thành viên HĐQT tại KDH và bà Vương Hoàng Thảo Linh, thành viên Ban kiểm soát tại KDH.

Trước đó, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam - tổ chức liên quan của bà Nguyễn Thị Diệu Phương và bà Vương Hoàng Thảo Linh vừa mua vào toàn bộ 400.000 cổ phiếu đăng ký để nâng sở hữu từ 0,097% lên 0,16% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 5/1 đến 27/1/2022.

Ngược lại, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ra 250.000 cổ phiếu KDH để giảm sở hữu từ 7% về 6,97% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 13/12/2021. Trong đó, quỹ bán ra 250.000 cổ phiếu là Wareham Group Limited để giảm sở hữu từ 0,179% về còn 0,1399% vốn điều lệ.


Khuyến nghị: Mua giá 53.5 ngày 16/2/2022
Trạng thái: nắm giữ

Link tải dưới comment.
Screenshot 2022-02-18 084804

https://growthinvesting.page.link/aM8m