Visa tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam và khối APEC

Visa cam kết tiếp tục triển khai các giải pháp tài chính, đổi mới và sáng tạo để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn. Quỹ Visa Foundation cam kết cung cấp 100 triệu USD trong vòng 5 năm để thúc đẩy tài chính kỹ thuật số, khuyến khích tạo việc làm và tăng khả năng tiếp cận vốn để phát triển kinh tế. Visa cũng đã vượt qua mục tiêu 3 năm trong việc thúc đẩy kỹ thuật số hóa cho hơn 50 triệu doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ toàn cầu vào tháng 6/2023 và hiện tiếp tục hỗ trợ gần 67 triệu doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Visa tập trung vào việc số hóa nhiều phương thức thanh toán cho khách hàng cũng như cung cấp khả năng tiếp cận các kỹ năng tài chính thông qua đào tạo và giáo dục.

Thông tin chi tiết: https://www.vietnamplus.vn/visa-tang-cuong-ho-tro-doanh-nghiep-sieu-nho-tai-viet-nam-va-khoi-apec-post908851.vnp