VIX >>>> VCI thứ 2?

Chào các bác,

Các bác có ai biết vì sao con VIX tím 3 phiên liên tục k ạ? trong khi các con chứng khác thì lên bờ xuống ruộng muốn ngất ?

Cảm ơn các bác thông não ạ.

Chắc do eps năm 2020 của vix cao hơn cả ssi và vnd . Gần bằng vci

1 Likes

Vix liên tục lập đỉnh, đánh phiêu thoy roy :face_with_hand_over_mouth:

Vix nghỉ 1 bước tiến 2 bước nha ae :sunglasses:

lãi cao, lại có hậu thuẫn bên V thì lên đỉnh

1 Likes

Hồi rồi bác :yum:

Vix lại bến mới 4x trong tầm tay

Ad cho phép vào thớt VIX để đọc cái tên SHS nhé. Nếu VCI và VIX giá 60 thì SHS xứng đáng 50